Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200128450 "Геотравел" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Странджа" 2, ет.2, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит” BG161PO001-4.2.01-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз