Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175592773 Консорциум Добрич ПСИ
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град" BG161PO001-2.1.02-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз