Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "ТРИ ДЕ БЪЛГАРИЯ" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул."Люботрън" № 19Б, ет.5, ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизация в "Уеб радио и ТВ" ООД BG161PO003-2.1.11-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз