Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131130288 "Юкономикс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Иван Вазов" 24, ет. 2,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО BG051PO002-2.3.02-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз