Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130530863 "И и Н София" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цариградско шосе" № 117, Бизнес сграда "Поликомп", ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0120-C0001
"Добри практики - допълнителни умения - висока квалификация" BG051PO001-2.1.02-0391-C0001
"Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, грундиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация, чрез интеграция на международна класификация и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим" BG161PO003-1.1.06-0088-C0001
"Изследване на фонкционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационните обекти на компютърното устройство" BG161PO003-1.1.06-0089-C0001
"Инвестиране в самостоятелна заетост за предоставяне на сертификационни услуги" BG051PO001-1.2.03-0086-C0001
"Виртуална клиника" BG161PO003-1.1.07-0115-C0001
„Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс) BG161PO003-2.4.02-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз