Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118024910 „Водно Строителство - Силистра” АД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул. „Дръстър” № 35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Парад на изкуствата - Силистра BG161PO001-1.1.10-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз