Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име AUATU57319146 ДМГ Европа Холдинг ООД
Седалище Държава: АВСТРАЛИЯ (Australia) Оберс Райд 11, А-6833 Клаус
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на производствения процес в „Дива Инженеринг” ЕООД чрез обновяване на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.06-0155-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз