Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020365729 "Мотокар сервиз - Терзиеви и Узунов" ООД
Булстат
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Коматевски шосе" 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
„Инвестициите в Престиж 96 ООД – предпоставка за прогресивно развитие на европейските пазари” BG161PO003-2.1.05-0122-C0001 68 796,30
Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на "Цинкови покрития" АД BG161PO003-2.3.02-0021-C0001 69 000,00
"Подобряване на енергийната ефективност в "ЕМА" ООД" BG161PO003-2.3.02-0077-C0001 48 749,00
"Внедряване на енергоефвктивни мерки в "Пелети Енерия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0109-C0001 42 030,79
Енергийно ефективно производство в "Континентал Инженеринг" ООД BG161PO003-2.3.02-0119-C0001 20 510,00
Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството BG161PO003-1.1.07-0346-C0001 55 811,56
Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0276-C0001 235 941,55
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Вяра 2001" ООД" BG161PO003-2.3.02-0343-C0001 23 978,48


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз