Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200625534 ВЕРТИНИТИ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив У.л.Димитър Талев 75А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на ISO 9001:2000 и контролно измервателно оборудване в "НЕРЕИДА -95" ООД" BG161PO003-2.1.02-0045-C0001
Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в "Чехобул" ООД BG161PO003-2.1.08-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз