Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123691300 СНЦ "Форум за гражданска солидарност - Чирпан"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Чирпан 6200 Чирпан ул. Васил Калчев №1




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Малко шанс от нас означава много за вас! 03.11.2010 180 917 180 917 0 163 299 14,00 Приключен
Транснационално сътрудничество за разработване на интегрирани модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите 22.04.2013 282 063 282 063 0 282 054 12,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Заедно - за един по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0148-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз