Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Лизингова компания АД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Фр.Ж.Кюри 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и модернизация на производство „Хранителни добавки” BG161PO003-2.1.01-0034-C0001
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз