Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131013922 Институт за управление на проекти ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1421 София ул. Никола Козлев" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сертифициране на ЕТ Перун - Борис Манов по система за управление ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0111-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и модернизация на управлението на Металформ ООД чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0083-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на"Симтикомплект ММ"ООД чрез създаване на интегрирана система на управление BG161PO003-2.1.02-0063-C0001
"Повишаване на канкурентноспособността на "Пойнт Ел-България" ООД на международния пазар посредством внедряване на СУК по стандарт ISO" BG161PO003-2.1.02-0125-C0001
"Покриване на международен станадарт за управление ISO 9001:2000, стъпка за повишаване конкурентноспособността на Филиптур 1 ООД" BG161PO003-2.1.02-0089-C0001
"Европейско бъдеще на "Наслада 99" ООД" BG161PO003-2.1.02-0123-C0001
Внедряване на ISO 9001:2000 в „РУДМЕТАЛ-ТЕХНОМАШ” ООД – гр. Рудозем с цел повишаване конкурентоспособността на фирмата BG161PO003-2.1.03-0070-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0120-C0001
Внедряване на ISO 9001:2000 във ВПР-РЕКЛАМА ЕООД – гаранция за качество и успех BG161PO003-2.1.03-0147-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността и постигане устойчиво развитие на "СУПЕРВАЙЗЕР" ЕООД , чрез СУК ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0264-C0001
"Внедряване и покриване на изискванията на ISO 9001:2008 в "Калинови консулт" ООД стъпка за устойчиво развитие." BG161PO003-2.1.03-0265-C0001
Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места BG051PO002-2.5.01-0017-C0001
Насърчаване иновативната дейност в Елком –МД ООД, чрез подкрепа за разработване и изпитване на опитен образец на „Модулна трансформаторна подстанция” BG161PO003-1.1.06-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз