Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175032949 "ДАРИК НЮЗ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София гр. София-1504, район Оборище, бул. "Княз Дондуков" № 82
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентоспособността на Дарик Нюз като доставчик на информационни услуги, посредством професионално обучение на заетите лица и обучение по ключови компетенции 18.02.2010 27 269 19 088 8 628 19 088 10,00 Приключен
Да успяваме заедно 27.09.2012 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Повишаване конкурентоспособността на "Дарик нюз" ЕООД чрез внедряване на нови технологични решения 30.10.2012 0 0 410 540 0 17,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ - Пловдив BG051PO002-3.1.02-0047-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г. BG161PO001-1.4.07-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз