Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131515088 "ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Йерусалим", бл. 51, ет. 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 26.02.2010 52 215 52 215 0 52 215 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово BG161PO001-1.1.11-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз