Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000678086 Международен банков институт ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София - 1000, ул. "Веслец" № 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Реализация на комплексна програма за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на служителите от "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД 23.02.2010 10,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Квалификацията - основна предпоставка за стабилна банкова система BG051PO001-2.1.02-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз