Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”
Булстат
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. “Славянска” № 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на допълнително възнаграждение на служителите от ИА "ППД", изпълняващи функции по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., съгласно ПМС 197/2008 04.08.2009 0 0 0 0 41,17 Приключен
"Оказване на консултантски услуги за подготовка на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” 04.09.2012 101 923 101 923 0 101 923 35,27 Приключен
Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения 22.04.2013 0 0 0 0 22,00 Прекратен
Повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ чрез обучение на служителите й 26.06.2013 60 521 60 521 0 60 521 12,00 Приключен
"Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав" 09.10.2013 3 316 368 3 316 368 0 3 316 368 35,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Речна академия 17.06.2008 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз