Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175546217 ФОНДАЦИЯ "АРЕС" ГР. ГУЛЯШКИ - КЮСТЕНДИЛ
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил ул. "Демокрация" 44, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" BG051PO002-3.1.02-0140-C0001
Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване BG051PO002-3.1.02-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз