Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117612113 "ВПР - Реклама" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Гюешево" 83, ет.4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на ISO 9001:2000 във ВПР-РЕКЛАМА ЕООД – гаранция за качество и успех 04.08.2009 37 210 18 211 19 301 18 211 8,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса – професионално, достъпно, удобно BG051PO002-3.1.02-0030-C0001
"Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски" BG161PO005-1.0.07-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз