Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127532637 СНЦ Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - Шумен
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. Цар Освободител 130
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
„За по-добър живот” 29.06.2009 12,00 Приключен
“Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора” 30.06.2009 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I BG051PO001-1.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз