Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825349081 СНЦ Зелени Балкани - Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. Шести септември 160
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро 31.07.2009 651 156 651 156 12 960 651 156 56,07 Приключен
"Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица" 17.01.2012 573 079 573 079 0 255 661 57,27 Приключен
"Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш" 17.01.2012 147 881 147 881 0 119 857 57,27 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица 30.07.2009 36,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз