Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131051894 "Т И Т Инженеринг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Акадевик Стефан Младенов" №76, партер , офис
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР" BG161PO001-5.3.01-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз