Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име „Вило България“ ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Г.М.Димитров" №54, ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“. BG161PO003-1.1.07-0326-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз