Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176910499 Административни управленски системи ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Витоша, ул. Еровете" 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ BG051PO002-1.1.08-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз