Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Консорциум „Ефективност 2015“ ДЗЗД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Средец, п.код 1000, ул. Рачо Димчев № 1, ет. 2, ап. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“ BG161PO001-5.3.01-0079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз