Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име AT16818807 Мюлер Мартини Ийстърн Юръп ГмбХ
Седалище Държава: Австрия (Austria) гр. Ренерсдорф, Райнхартсдорфгасе № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки BG161PO003-1.1.07-0219-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз