Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176781894 "Инвеста Обучения" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Леге" 5, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта BG051PO002-2.2.17-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз