Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176909511 ДЗЗД "ДК Консулт"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Шейново 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз