Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115875553 "МИОМЕД" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4002 Пловдив БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4002 район р-н Западен ПЕЩЕРСКО ШОСЕ No 66А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване" BG161PO003-1.2.03-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз