Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203040112 Хайп Комуникейшън
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Студентска 3, вх. Д, ет. 2, ап. 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти" BG161PO003-1.1.07-0579-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз