Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Христо Валентинов Борисов
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж. к. Овча купел 19А, вх. Б, ет. 8, ап. 52
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз