Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202617746 "ЛСД" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Свети Наум №9, бл. 9, вх. 1, ет. 6, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на професионалната компетентност на служителите от Министерството на културата за реализиране на динамична политика и мерки BG051PO002-2.2.14-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз