Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123553936 ПРОМОН - 54
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък Област Стара Загора; Община Казанлък; ПК 6100; Населено място гр. Казанлък; ул.23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 30; Вход А;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Енергийна ефективност за устойчиво развитие" BG161PO003-2.3.02-0393-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз