Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814128110 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ - 91 Едноличен търговец
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул. ПОЛК. ИВАНОВ 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нов модел за вътрешен контрол, базиран на облачни технологии BG161PO003-1.1.07-0691-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз