Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176855063 Обединение РИА/БАЙЕР
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора, ул.. „Иван Гаванов" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" BG161PO001-5.3.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз