Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203414994 "Лоно Проект" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Трявна 5350 Трявна гр. Трявна, пощенски код 5350, ул. "Лясков дол" 1А, вх. В, ет 1, ап. 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020 BG161PO001-5.3.02-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз