Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176599482 Консорциум "Мости" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, пощенски код 1303, бул. "Александър Стамболийски"№84, офис 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020 BG161PO001-5.3.02-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз