Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160124758 "ГЕО - М Проект" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ЕИК 160124758 гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 3, вх. Г , ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот BG161PO001-1.4.09-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз