Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203091854 ЕТ "Веселин Стефанов-45"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Павликени 5200 Павликени гр.Павликени;ул."Бузлуджа"№12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” BG051PO001-5.2.12-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз