Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202393691 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КОМПАКТ МЕДИА" ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица-5001, ул. Патриарх Евтимий 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Горна Оряховица BG161PO001-5.3.03-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз