Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200538289 „ТЕРИ – 09” ЕООД, гр. Сопот
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Сопот 4330 Сопот ул "Манастирски лозя", №51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разкриване на социални услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Карлово BG051PO001-5.2.12-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз