Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Йорданка Генова Дунчева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Административно изграждане и устойчиво развитие на „Клъстер за медицински туризъм“ BG161PO003-2.4.02-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз