Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124607223 БУЛТЕРМ
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ; Област Добрич; Община Добрич; ПК 9300; Населено място гр. Добрич; Квартал ДОБРОТИЦА; Бл. 43; Ет. 4; Ап. 14;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на енергийната ефективност в "Тръбна мебел" ООД“ BG161PO003-2.3.02-0462-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз