Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175000923 ЙОАНА 05
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.К. СТРЕЛБИЩЕ, БЛ. 9А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативна навигационна карта на България за мобилни телефони BG161PO003-1.1.07-0342-C0001
Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз