Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ЦПО към Фондация "За интелигентен растеж"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Шипченски проход № 18, ет. 5, офис 505-507
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Системни комуникации" ООД - нова възможност за квалификация и заетост на младежи" BG051PO001-1.1.13-0359-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз