Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Анелия Тодорова Желева
Булстат
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. „Самарско знаме“ № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз