Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176781848 „ЦИЕС-ДММ Кърджали”
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен Плевен, ул. „Столетов” № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" BG161PO001-5.3.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз