Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115001116 "Фундамент" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4006 Пловдив гр. Пловдив 4006, район Източен, "Изток - продължение" № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативни технологии за подпомагане на публикуването и потреблението на електронни книги BG161PO003-1.1.05-0112-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз