Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200343691 "Сирея" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000, район Средец, ул. "Фритьоф Нансен" № 15, вх. Б, ап. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативни технологии за подпомагане на публикуването и потреблението на електронни книги BG161PO003-1.1.05-0112-C0001
Заедно на работното място BG051PO001-2.2.03-0424-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз