Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Дияна Христова Тишева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативна софтуерна платформа за видео конференция и онлайн обучение в реално време чрез видео, аудио и текст BG161PO003-1.1.05-0108-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз