Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176536877 ОБЕДИНЕНИЕ „ММ – ПРОДЖЕКТС – 1”
Седалище Област: Хасково Oбщина: Свиленград 6500 Свиленград Гр. Свиленград, ул. „Димитър Благоев” №42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ” BG051PO001-5.1.04-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз